[MASTER_BACK_TO_MENU]

DAAROM BEACHMASTERS

  • De beste reisleiding
  • 275.000+ jongerenvakanties geboekt
  • Eerlijke prijzen en goedkope vakanties

WAARBORG ORGANISATIES

SGR

ANVR

Calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Beachmasters (KvK nr. 24.188.723) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR

Beachmasters is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR-brochure. Bij het maken van je boeking ontvang je deze brochure per post of per e-mail. De brochure bevat tevens de ANVR-Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. Meer informatie vind je op www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Uitgebreide informatie over het Calamiteitenfonds vind je in de brochure met de ANVR-reisvoorwaarden. De verplichte bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per reservering (max. 9 personen). Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl.

Thuiswinkel waarborg

Beachmasters werkt volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Dit is hét door de consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten kopen via bijvoorbeeld het internet of via de telefoon.

Meer informatie op https://www.thuiswinkel.org/leden/Beachmasters/certificaat